Co oferujemy

BIURO RACHUNKOWE EKOFINANSE specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac, legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców oraz rozliczania czasu pracy kierowców.

Oferujemy kompleksową obsługę w szerokim zakresie przejmowania obowiązków podmiotów wobec urzędów i instytucji, a także obejmującą bieżące doradztwo księgowe, kadrowo-płacowe związane z prowadzoną działalnością.

W ramach współpracy z klientem wykorzystujemy nowoczesne systemy komunikacji, za pomocą nowoczesnej platformy, która umożliwia odczytywanie danych z faktur wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów.
Zamiast tracić czas, bez wizyty w biurze, możesz dostarczyć nam dokumenty wysyłając tradycyjną drogą elektroniczną lub automatycznie – a więc szybko i łatwo – zapisać za pomocą systemu, dzięki któremu masz stałą kontrolę nad dostarczanymi dokumentami.

W ramach naszej działalności świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze usługi księgowe obejmują m.in.:

Ewidencje ryczałtowe

 • Ewidencje podatku od towarów i usług;
 • Obsługa pracowników

Książki Przychodów i Rozchodów

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług
 • Obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Księgi handlowe

 • Rozliczenie właścicieli
 • Wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe
 • Sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych)
 • Obsługa pracowników
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • List płac
 • Umów o pracę i cywilnoprawnych
 • Ewidencji czasu pracy
 • Deklaracji ZUS
 • Deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT-4)
 • Obsługa PFRON
 • Przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • Przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
 • Pomoc w organizacji szkoleń BHP
 • Nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych;
 • Legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców
 • Pozyskania dofinansowań do zatrudnienia z urzędu pracy

Firmy Transportowe – kompleksowa obsługa

 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Ewidencja czasu pracy kierowców
 • Zatrudnienia cudzoziemców
 • Szkolenia BHP